Kako lahko ženske že danes poskrbimo za svojo finančno prihodnost?

Kakšen je položaj žensk na trgu dela in ob upokojevanju?

Zakaj je pomembno, da o upokojitvi razmišljamo pravočasno? Varna starost je rezultat preteklih odločitev in možnosti. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj s projektnim partnerjem, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, izvaja projekt Moje delo.Moja pokojnina. Projekt naslavlja problem pokojninske vrzeli med ženskami in moškimi, izpostavlja njene glavne vzroke in poudarja pomembnost vključitve načela enakosti spolov v pokojninsko politiko. Predvsem pa želi ozaveščati o pomenu odločitev in možnosti v poklicnem in zasebnem življenju na pokojnino in varno starost.

 

Foto: @lajaquette_official

 

»O tem res še ne razmišljam, a vidim, da bi morala.«

Projekt Moje delo.Moja pokojnina opozarja na pokojninsko vrzel med spoloma in izvaja dejavnosti, namenjene izboljšanju znanja in ozaveščanju o temeljnih dejavnikih oziroma vzrokih zanjo. Slovenske in tuje strokovnjakinje in strokovnjaki so se na seminarju »O tem res še ne razmišljam, a vidim, da bi morala« pogovarjali o trenutnem stanju na področju upokojevanja ter predstavili ekonomski in sociološki pogled na pokojninsko vrzel med ženskami in moškimi. Predstavili so tudi izbrane primere obravnavanja problema pokojninske vrzeli med spoloma v drugih državah Evropske unije. Plačna vrzel v EU ni zanemarljiva, ženske namreč v povprečju zaslužijo 16 odstotkov manj kot moški, njihova povprečna pokojnina pa je celo 30 odstotkov nižja od povprečne pokojnine moških. Slovenija ima z 9 odstotki eno nižjih vrzeli v povprečnih plačah ženskih in moških, pokojninska vrzel pa znaša 16 odstotkov.

 

Odpravljanje pokojninske vrzeli med spoloma je ena od prioritet EU. Države EU si prizadevajo za njeno odpravo.

Pokojninska vrzel je ena od perečih tem tudi v drugih državah EU, kar dokazujejo dejavnosti projektov, ki so jih predstavile tuje strokovnjakinje. Projekt TRAPEZ, ki je plod sodelovanja Zveznega urada kanclerja, Ministrstva za socialne zadeve in Ministrstva za delo, socialne zadeve, zdravje in varstvo potrošnikov ter raziskovalnih inštitutov WIFO (Avstrijski inštitut za ekonomske raziskave) in FORBA (Center za raziskave in svetovanje na področju dela), sta predstavili mag. Katja Gerstmann in mag. Anne-Sophie Sailer. V štirih podprojektih v sklopu TRAPEZ-a analizirajo pokojninsko vrzel, ozaveščajo in v sodelovanju s podjetji razvijajo orodja. Pokojninska vrzel v Avstriji je v primerjavi z evropsko visoka. Katja Gerstmann in Anne-Sophie Sailer sta izpostavili, da je to posledica tega, da pokojninski sistem temelji na trgu dela, kjer pa je položaj žensk drugačen od položaja moških. Ženske so zaposlene v manjši meri kot moški, več jih dela s krajšim delovnim časom, pogosteje prekinejo zaposlitev itd. Pokojnine so torej odvisne od lastne zaposlitve, trajanja in višine dohodka.

 

 

Več o projektu si lahko preberete na:

https://mojedelo-mojapokojnina.si/

https://pokojnina.enakostspolov.si/

https://www.facebook.com/enakostspolov

https://twitter.com/Enakost_spolov

https://www.instagram.com/enakost_spolov/

#PomisliNaJutri

Podobni prispevki

Copyright 2015 - www.grazia.si