Kako uspešno voditi generacijo Y?


Generacija Y, to so ljudje, rojeni med letoma 1979 in 2000, je na delovnih mestih že realnost, marsikateri manager pa še vedno ne ve, kako jih voditi, da se bodo dobro vključili v ekipo in da bodo učinkoviti na svojih delovnih pozicijah. Govorili smo s strokovnjakinjo, ki je ponudila nekaj koristnih odgovorov in rešitev za uvajanje generacije Y v delovno okolje.

“Da nekoga lahko vodiš, ga moraš najprej razumeti,” je odgovor na vprašanje iz naslova članka začela dr. Sara Brezigar, ustanoviteljica Akademij Panta Rei, ki je strokovnjakinja s področja strateškega upravljanja s človeškimi viri, raziskovalka in predavateljica.

Kaj jih motivira?
“Vsak vodja se mora tako ali drugače soočiti z vprašanjem motivacije svojih sodelavcev. Njegovo delo pa je bistveno lažje, če ve, kaj je tisto, kar določenega človeka ali večino pripadnikov neke generacije žene naprej,” je poudarila dr. Brezigar. Pripadniki generacije Y morajo vedeti, da jih bo delo nekam pripeljalo, hkrati pa želijo dobivati sproten odziv, feedback, pomembna pa jim je tudi pohvala za njihovo delo. Na delovnem mestu stremijo k fleksibilnosti in so usmerjeni k spremembam, kar sta lahko pozitivni lastnosti za delodajalca, če ju zna izkoristiti.
Ta generacija želi tudi razumeti pravila, je povedala dr. Brezigar: “Ne marajo in ne upoštevajo tistih pravil, za katera ne vedo namena, razloga. Revidirajte torej svoja pravila delovanja in obdržite zgolj tista, ki imajo tehten razlog za obstoj. Imejte malo pravil, vsa naj imajo dober razlog za obstoj in strogo se jih držite. Če bodo kršena, pa nemudoma ostro ukrepajte.”

Kako jih voditi?
Bolj kot stil vodenja je pri predstavnikih generacije Y pomembno, da vodja dobro razume in izvaja temelje dobrega vodenja, to je, da imate kot vodja integriteto, ste kredibilni, predstavljate dober zgled, se zanimate za zaposlene in znate z njimi komunicirati. “So skeptična generacija, ves čas preizkušajo, če ste vredni njihovega zaupanja. Zato je bistvenega pomena, da ste pri svojem delu korektni in profesionalni, da stojite za svojimi besedami ter da delate to, kar govorite,” je poudarila dr. Brezigar.
“Pri Akademiji Panta Rei na to temo izobražujemo vodje, svetujemo pa t. i. cik-cak vodenje, kar pomeni, da morate biti pri vodenju pozorni na to, da ves čas vnašate določene spremembe, da sodelavcem ne bo dolgčas, tega se ta generacija namreč najbolj boji,” je povedala sogovornica. Te spremembe naj bodo v rutinah in postopkih: drugačen potek ali lokacija sestanka in majhne spremembe v delovnem prostoru; tudi pri pohvalah in priznanjih je pomembno, da ste inovativni – način pohvale in nagrada naj ne bosta vedno enaka.

Učinkoviti in iznajdljivi
Veliko nalog so sposobni narediti bistveno hitreje kot starejši kadri in priti do ciljev izjemno hitro. Razlog je v tem, da so pripeljali koncept učinkovitosti do skrajnosti: službi (in delu) posvetimo najmanj časa, ki je potreben, da dosežemo zastavljene cilje. “Pri njih sta služba in delo podrejena drugim aktivnostim, ki so zanje pomembne. To je pomembna razlika med njimi in prejšnjimi generacijami,” je povedala dr. Brezigar. Za generacijo Baby Boom sta bila delo in služba bistvo njihovega življenja in vse se je prilagajalo temu. Generacija X je vpeljala v delovno okolje pojem usklajevanja dela in prostega časa. Pojavil se je torej koncept, da sta to dve bolj ali manj enakovredni področji življenja, ki ju je treba uskladiti. Zato je za Baby Boomerje pomembna količina časa, ki ga preživiš v službi; pri generaciji X stopa vse bolj v ospredje vprašanje učinkovitosti, pri generaciji Y pa sta delo in služba podrejena ostalim aktivnostim in hobijem, zato bodo tudi zelo učinkoviti v najkrajšem možnem času.
Dr. Brezigar zato pravi, da je generaciji Y posebej pisano na kožo ciljno vodenje. Postavite jim visoke cilje, povejte jim jasna pravila igre in opazujte njihovo učinkovitost. Marsikdaj vas bodo presenetili, saj so sposobni narediti bistveno več, kot sami pričakujete od njih.

Podobni prispevki

Copyright 2015 - www.grazia.si