Na poti v enakovreden digitalni svet!

Berta Herrero Estalayo se zavzema za enakovreden digitalni svet. Kot vodja za enakost, raznolikost in vključenost pri podjetju Huawei Europe ter direktorica Šole za žensko voditeljstvo v digitalni dobi se zavzema, da številnim ženskam omogoči več priložnosti, ki jih sicer ne bi prejele.

Kot pravi, je na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) med spoloma še vedno prisotno izrazito neravnovesje. Tudi zato je eden od njenih projektov Poletna šola za ženske voditeljice v digitalni dobi, ki je organizirana okrog dveh osrednjih stebrov – digitalnih in mehkih veščin. V enem tednu udeleženke pridobijo orodja in spretnosti za sooblikovanje digitalne dobe in biti v ospredju tehnološke revolucije. »Šole vsakokrat program prilagodimo najbolj perečim potrebam trga dela in novim socialnim vprašanjem,« pove Berta Herrero Estalayo.

 

»Vsi lahko pomagamo z majhnimi akcijami kot posamezniki in z večjimi dejanji kot korporativni subjekti ali javni organi. Vsak majhen korak šteje, od razbijanja stereotipov do zagotavljanja štipendij,« pravi Berta.

GRAZIA se je poleti pogovarjala z Berto, ki si želi, da skupaj gradimo enakovrednejši in vključujoč digitalni svet, kjer nihče ni v ozadju. Poudarila je, da je v digitalni industriji izrazito neravnovesje med spoloma: »Statistike se nekoliko razlikujejo glede na državo in sektor znotraj industrije, vendar je splošno gledano razmerje približno 70 proti 30 odstotkov, pri čemer so nekateri posebni podsektorji še vedno močno pretežno moški.« Dodala je, da se številna podjetja in institucije trudijo zmanjšati to vrzel, a rezultati ne morejo biti takojšnji. Prav temu je namenjena Huaweieva Šola za žensko voditeljstvo v digitalni dobi, s katero se želijo pripomoči k obratu trenda, ki je prisoten že desetletja in predstavlja trdno delitev ter vpliva na trenutno razpoložljiv ‘bazenʼ talentov.

V Šoli za žensko voditeljstvi v digitalni dobi sodelujejo tudi Slovenke, nedavno je slovenska predstavnica prejela eno ključnih nagrad na Ženski akademiji za podeželske inovacije leta 2022 zaradi predanega dela pri spodbujanju trajnosti in enakosti spolov v svoji lokalni skupnosti.

 Udeleženke Poletne šole za ženske voditeljice v digitalni dobi.

Podobni prispevki

Copyright 2015 - www.grazia.si