Premierna predstavitev publikacije CIRCULAR INSIDER

Circular Insider – »hitri zmenek s prebojniki krožnega gospodarstva« – je prva publikacija, ki omogoča širok vpogled v zgodbe akterjev krožnih sprememb v Sloveniji in Evropi. Preko modela krožnega trikotnika predstavi ključne vloge države, gospodarstva in kulture pri prehodu v krožno gospodarstvo. V torek, 6. julija, je v prostorih Hiše EU potekala premierna predstavitev publikacije, ki jo je kot popotnico predsedovanju Slovenije svetu EU v sodelovanju s 23 partnerji zasnovala ekipa Circular Change.

Circular Insider z vsebino in obliko spodbuja »krožni življenjski slog« in osvetljuje priložnosti za različne deležnike, da tudi sami postanejo krožni prebojniki – kot odločevalci, podjetniki, ustvarjalci ali aktivni državljani. Njen cilj je nagovoriti najširšo javnost in v času predsedovanja Slovenije svetu EU okrepiti prepoznavnost Slovenije kot države, ki je pomembna evropska akterka spodbujanja prehoda v krožno gospodarstvo.

Predstavitveni dogodek je bil namenjen seznanitvi širše javnosti in medijev o izidu publikacije in izpostavitvi nekaterih soustvarjalcev, ki so orisali svojo vlogo v procesu krožne transformacije. GRAZIA izpostavlja glavne misli govorcev:

Dr. Jerneja Jerše Jug, vodja Predstavništva evropske komisije v Sloveniji

“Evropski zeleni dogovor je naš časovni načrt za vzpostavitev trajnostnega gospodarstva EU. Ta cilj bomo dosegli le skupaj z državami članicami, in sicer tako da bomo podnebne in okoljske izzive spremenili v priložnosti na vseh področjih politike in omogočili prehod, ki bo pravičen in vključujoč za vse.”

H.E. Johan Verboom, veleposlanik Kraljevine Nizozemske

“Sodelovanje med Slovenijo in Nizozemsko na področju krožnega gospodarstva se je pričelo v času nizozemskega predsedovanja Svetu EU leta 2016. Takrat je Nizozemska krožno gospodarstvo postavila v ospredje svojih nacionalnih politik, kjer trdno ostaja še danes. Veseli me, da so se takrat vzpostavljeni stiki razvili v kreativne nizozemsko-slovenske odnose, ki delujejo na področju prehoda v krožno gospodarstvo. Primer takšnega odličnega sodelovanja sta Holland Circular Hotspot in Circular Change. Fundaciji letos so-predsedujeta Evropski platformi za krožno gospodarstvo (ECESP) v Bruslju, ki nagovarja vlade in organizacije v EU s pobudami za sistemsko spremembo in prehod v krožno gospodarstvo.”

Alenka Recelj Mercina, koordinatorka trajnostnega razvoja NLB

“NLB s trajnostnim bančništvom podpira tranzicijo k nizko-ogljični družbi. S preusmerjanje finančnih tokov in upravljanjem s finančnimi tveganji lahko spodbujamo zelene naložbe in vzdržno rast ter transparentnost investicij. Circular Insider prepoznavamo kot odličen “učbenik” in vir navdihujočih krožnih praks na tej poti.”

Lumar IG

“Številne rešitve so že na voljo. Kupci imamo moč, da z nakupno odločitvijo podpiramo krožno transformacijo. Prav tako podjetniki s trajnostnimi poslovnimi odločitvami vplivamo tako na način proizvodnje kot na dolgoživost in kakovost svojih produktov. Prav zato rešitve Lumar Zero Emission Living® integrirajo načela trajnostne gradnje: udobje, energetska učinkovitost in okoljski odtis, kar s ponosom predstavljamo tudi v publikaciji Circular Insider.”

Marko Guček, direktor GoOpti

“Spodbujanje ljudi k nakupu električnih vozil, uporabi javnega prometa in kolesarjenju še ne zagotavlja zadostnega znižanja emisij. Če želimo spremeniti navade ljudi, jim moramo ponuditi učinkovite alternative, ki so dostopne, udobne in cenovno atraktivne. Dolgoletno sodelovanje z ekipo Circular Change nas na poti raziskovanja novih potencialnih rešitev in mednarodnih partnerstev vedno znova navduši.”

Serenella Marzoli, direktorica Italian Trade Agency in Slovenia

“Krožno gospodarstvo predstavlja potencial za regeneracijo našega okolja. Slednje je za Italijo pomembno, saj je zaradi svoje geografske lege občutljiva na posledice klimatskih sprememb. Že tradicionalno odlično sodelovanje med Slovenijo in Italijo na področju krožnega gospodarstva – tudi preko aktivnosti Circular Change – si želimo okrepiti z novimi čezmejnimi partnerstvi in EU projekti.”

Violeta Bulc, nekdanja evropska komisarka za promet, kuratorka Ekocivilizacije

“Vizije prinašajo inspiracijo za soustvarjanje novega vrednostnega sistema nove družbeno-ekonomske paradigme. Brez sodelovanja ključnih akterjev in njihove aktivne podpore ter družbenega preporoda, bodo te spremembe prepočasne. Ekocivilizacija, ki je predstavljena tudi v publikaciji Circular Insider, vabi k vključevanju in sodelovanju na nacionalni, evropski in globalni ravni.”

Moderatorka dogodka in nosilka idejne zasnove publikacije je Ladeja Godina Košir, ustanoviteljica in direktorica Circular Change, predsedujoča Evropski platformi za krožno gospodarstvo ECESP v Bruslju. V sodelovanju s soavtorji publikacije želi demistificirati pojem krožnega gospodarstva s konkretnimi primeri, ki jasno pokažejo, da krožni poslovni modeli že delujejo v praksi. Različne deležnike s konkretnimi zgodbami spodbujajo, da raziščejo svoje vstopne točke za prehod v bolj trajnostne poslovne modele in na ta način krepijo svojo konkurenčnost.

Dostop do več kot 130 strani navdihujočih zgodb in podob krožnega gospodarstva v digitalni obliki pa lahko najdete tukaj.

Podobni prispevki

Copyright 2015 - www.grazia.si