»Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019«

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za izbor operacij

»Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019«

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da je na spletni strani in v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019«.  Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom. V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine. Rezultati projektov so na koncu tudi poslovno uresničljivi oz. finančno merljivi in povečujejo dodano vrednost ali pa so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov in doprinašajo k družbenemu napredku in blaginji.

V okviru javnega razpisa se dodeljujejo sredstva za izvedbo projektov v letih 2019 do 2020. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa je 880.000,00 EUR (skupaj za Vzhodno kohezijsko regijo 576.048,00 EUR in skupaj za Zahodno kohezijsko regijo 303.952,00 EUR), ki bodo razdeljena po sklopih:

 

  • A1: Seme: Preveritev koncepta – za raziskovanje, inoviranje in demonstracijo uporabe projektov v realnem okolju s ciljem pridobitve možnosti in referenc za komercializacijo, v višini do 15.000 EUR na projekt.
  • A2: Zagon: Kreativni Start Up – za zagotavljanje podpore podjetjem s področja KKS v fazi rasti, izboljšave poslovnih procesov ter za spodbujanje k ambicioznim inovativnim razvojnim projektom in širjenju na mednarodne trge, v višini do 40.000 EUR na projekt.
  • A3: Kreativni povezovalnik – za spodbujanje strateškega sodelovanja MSP s področja KKS sektorja z ostalimi gospodarskimi področji, v višini do 30.000 EUR na projekt.

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 15. 04. 2019.  Besedilo javnega razpisa: http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1911

Uvodna konferenca za potencialne prijavitelje in predstavnike medijev, na kateri bo podrobneje predstavljen razpis, bo v ponedeljek, 1. 4. 2019, ob 10. uri v veliki sejni sobi Ministrstva za kulturo (Maistrova 10, Ljubljana).

Informativne dneve, izobraževanje in pripravo prijavitelja za oddajo vloge bo vodila Platforma CzK www.czk.si, pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO).

Terminski plan

Izobraževanja in svetovanja za prijavitelje na razpis

»Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019«, ki ga izvaja Ministrstvo za kulturo

Obvezne so predhodne prijave >>  

Platforma Center za kreativnost (CzK), ki jo izvaja Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), vabi vse zainteresirane, da se prijavijo na izobraževanja in svetovanja, ki jih izvaja v podporo javnemu razpisu Ministrstva za kulturo za »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019) v letu 2019 in 2020.

 

LJUBLJANA

 

Četrtek, 14.3.2019; 10.00 – 18.00 

Predstavitvena konferenca CzK

Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, Ljubljana

09:30 Registracija in kava

10:00 Predstavitev razpisa in podpornega sistema

12:30 Predavanja in primeri različnih praks

Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1

14:15 Izobraževalne delavnice za prijavitelje 1. del

17:15 Svetovanje 1:1

Petek, 22.3.2019; 10.00 – 14.00  

Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1  : 2. del
Edvard, Igriška 5, Ljubljana

Petek, 29.3.2019; 10.00 – 14.00  

Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1  : 3. del
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, Ljubljana

PREDSTAVITVE PO SLOVENIJI

Ponedeljek, 18.3.2019; 10.00 – 14.00       

Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1 – Maribor

Projektna pisarna CzK Maribor, Partizanska 11, Maribor

Torek, 19.3.2019; 10.00 – 14.00  

Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1  – Novo Mesto

Lokal Patriot, Galerija Simulaker, Vrhovčeva 1a, Novo Mesto

Sreda, 20.3.2019; 10.00 – 14.00  

Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1   – Koper

Univerzitetni inkubator Primorske, Čevljarska ulica 27, Koper

INFO TOČKA 

Torki 19.3., 26.3., 2.4., 9.4.; 13.00 – 16.00                             

Info točka za prijavitelje in individualna svetovanja

Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, Ljubljana

Za dodatna vprašanj glede izobraževanj in terminov se obrnite na razpisi@czk.si.

Podobni prispevki

Copyright 2015 - www.grazia.si