»Ženske za enakopravno graditev kariere potrebujemo drugačne pogoje«

Največji izziv žensk pri graditvi kariere je še vedno ravnovesje z družinskim življenjem, na kar kaže med drugim tudi vse višja povprečna starost žensk ob rojstvu prvega otroka, ki v Sloveniji znaša 29,6 leta. Za doseganje kariernih ciljev žensk so tako potrebni drugačni in ne isti pogoji, čemur se v zadnjih letih skuša prilagoditi vse več delodajalcev, je povedala kadrovska specialistka zaposlitvenega portala MojeDelo.com.

 

 

Foto: IG@laugh_of_artist

Dilema, ki zaznamuje izenačenje med spoloma

Na kariero žensk ne vplivajo le plačna nesorazmerja, čeprav se o njih največ govori. Napredovanja, razvoj kariere, menjava delovnih mest so področja, kjer spola še vedno nista popolnoma izenačena. Eden izmed verjetno najtežjih dejavnikov kariere pri ženskah pa je usklajevanje kariere in zasebnega življenja. Na večno dilemo, ki zaznamuje izenačenje med spoloma – ali kariera ali družina – kaže tudi podatek o povprečni starosti porodnic prvega otroka (leta 2019 je bila starost prvorodk 29,6 leta*). Odlašanje odločanja za družino je velikokrat tudi posledica tega, da se ženska boji, kaj bo to pomenilo za njeno kariero.

»Službe so postale vedno bolj zahtevne. Napredovanje v karieri je v zadnjih letih zelo povezano s časom, ki ga posvetimo službi in dejavnostim, ki nam pomagajo v napredovanju kariere. Poleg vseh službenih obveznosti, ki jih seveda ne smemo zanemariti, delodajalci pričakujejo nenehno dodatno izobraževanje, obiskovanje seminarjev in konferenc. To zahteva veliko odrekanje prostega časa. Težko je posvetiti 10 ur in več službi, če so doma majhni otroci, ki zahtevajo pozornost, nego in čas,« je povedala kadrovska strokovnjakinja Tjaša Kuharič Srša iz MojeDelo.com.

 

Za 40 odstotkov žensk je delo kariera

Statistike kažejo, da kar 40 odstotkov žensk na delo, ki ga opravlja, gleda kot na kariero, ne le kot na delo. 34 odstotkov žensk želi doseči sam vrh v karieri, 18 odstotkov žensk pa želi v prihodnosti imeti lastno podjetje. Kljub visoki želji po karieri pa ženske še vedno varnost postavljajo pred finančni uspeh. 52 odstotkov žensk meni, da je v službi varnost bolj pomembna od zaslužka, nadpovprečni delež tako mislečih žensk pa je v starosti med 18 in 24 let.*

 

Oznaka mama lahko še vedno negativno vpliva na kariero

 

»Še vedno v številnih podjetjih velja predsodek, da ko ženska postane mama, postavi kariero na stranski tir. Že sama odsotnost med porodniškim dopustom zaustavi karierno pot. Vendar se ravno mame pogosto še bolj trudijo dokazati, da so »vredne« napredovanja in zaupanja delodajalca ter delajo bolj skoncentrirano,« je povedala Tjaša Kuharič Srša iz MojeDelo.com.

 

Podjetja spoznavajo, da se morajo razvijati karierno najboljši posamezniki

Pogled družbe na starševstvo se sicer spreminja. Vedno več držav spodbuja moške, da začnejo že takoj po rojstvu otroka prevzemati aktivno vlogo starša in tudi vedno več delodajalcev omogoča očetom, da imajo čas tudi za starševsko vlogo. Vsi ti dejavniki pa posredno vse bolj omogočajo ženskam, da sledijo svojim sanjam pri karieri.

»Pri tem je treba dodati, da niso vse panoge med seboj enake in nekatera podjetja se resnično trudijo, da bi zagotovila dobre pogoje za vse zaposlene. Spoznala so dodano vrednost, če napredujejo in se razvijajo karierno najboljši posamezniki, ne glede na spol,” je povedala Tjaša Kuharič Srša iz MojeDelo.com.

 

Pogoje je treba izenačiti, ne pa poenotiti

Nedavna ameriška raziskava je na primer pokazala, da 91 odstotkov Američanov meni, da mame v podjetje doprinesejo prav posebne sposobnosti, kot so dobra komunikacija, zmožnost opravljanja več stvari hkrati in mirno vodenje ekipe v stresnih situacijah.

»Da bi ženskam omogočili, da imajo oboje (brez velikih odrekanj), bomo morali vsi spremeniti mišljenje, da za doseganje ciljev ženske potrebujemo popolnoma enake pogoje kot moški. Potrebujemo drugačne pogoje, da bi lahko uspele v karieri. Mnogi delodajalci so to že spoznali in so prilagodili delovno okolje, pogoje za oba spola so izenačili, ne pa poenotili,« je zaključila Tjaša Kuharič Srša.

 

Čeprav je pot do enakovrednih možnosti žensk za graditev kariere še dolga, se situacija na tem področju izboljšuje. Spola sta namreč dandanes že mnogo bolj enakopravna in izenačena, kot sta bila še pred nedavnim.

 

 

*TGI Slovenia 2020/02 – 2020/01(Pop) – Mediana, d. o. o., 2021

Viri: * https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/890

Povezava: https://www.mojedelo.com

 

Podobni prispevki

Copyright 2015 - www.grazia.si